ALTE Course in Multimodal constructs and technology use in integrated language assessment - Sept 2022

  • 5 set. 2022
  • 16 set. 2022
  • en línia (Microsoft Teams)

Donar d'alta

  • Please log in to access this special price

Inscriu-t'hi

ALTE organitza un curs en línia  de dilluns 5 a divendres 16 set. 2022 (de dilluns a divendres) sobre Constructes multimodals i ús de la tecnologia en l'avaluació lingüística integrada.

El curs serà impartit pel professor Guoxing Yu (University of Bristol).

Aquest curs tractarà del disseny i la validació i la recerca de les tasques integrades en l'avaluació de llengües des de tres perspectives interrelacionades: integració de diverses habilitats lingüístiques, input multimodal i compleció de tasques, i ús de la tecnologia. 

El curs contindrà un extens ventall d'activitats pràctiques, incloent el disseny de tasques, la redacció d'ítems i el desenvolupament de propostes de validació i recerca sobre les tasques d'avaluació multimodal integrada que s'hagin dissenyat durant el curs.

Cliqueu aquí per veure les línies mestres del curs.

La inscripció és oberta i el termini el termini per inscriure's és dilluns 22 ag. 2022.

 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2022 | French Translation © France Éducation International 2022 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2022 | Dutch Translation © CNaVT 2022 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2022 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2022 | Swedish Translation © Stockholm University 2022 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2022 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2022

Powered by Wild Apricot Membership Software