Menú
Iniciar la sessió


Grup de treball del Sistema de Control de Qualitat (QMS)

Presidència

Cathy Taylor (Chair) i Anthony Green (Co-Chair)


Obert a: 

Membres i associats d'ALTE que treballen habitualment amb documentació d'auditoria, i auditors d'ALTE.


Propera reunió: 

Thursday 11th April 2024, Bad Homburg, Germany

Visita la pàgina Activitats per a més informació sobre aquest esdeveniment.Els membres de QMS estan treballant actualment en: 

Actualitzacions contínues de la documentació d'auditoria.

Les nostres publicacions:

Una còpia de la nostra documentació actual està disponible aquí:

Procediments d'auditoria.pdf

Guia per a la q-mark.pdf

Minimum Standards (English)

Versions dels estàndards mínims en altres idiomes estan disponibles a la nostra pàgina de recursos. ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2024 | French Translation © France Éducation International 2024 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2024 | Dutch Translation © CNaVT 2024 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2024 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2024 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2024 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2024

Powered by Wild Apricot Membership Software