Menú
Iniciar la sessió


El SIG del Marc europeu comú de referència (CEFR)

Presidència

Carmen Peresich 

Obert a: 

Qualsevol que tingui interès a fer servir el CEFR.


Propera reunió: 

Thursday 10th November 2022, Prague, Czech Republic

Visita la pàgina Activitats per a més informació sobre aquest esdeveniment.Actualment, els membres del CEFR treballen en 

un seguit de guies pràctiques perquè els elaboradors de proves puguin incorporar el CEFR en la seva metodologia d'avaluació

El nostre objectiu:

El SIG del CEFR fa recerca i debat sobre l'ús del CEFR en el món real. Oferim una plataforma perquè els elaboradors i els investigadors puguin explorar i aprofundir el coneixement del Marc europeu comú de referència per a les llengües, i parlar de les seves idees amb els col·legues. Actuament, ens estem centrant en la darrera versió del Volum complementari del CEFR (2020) i de les implicacions que té en les pràctiques avaluatives. Intentem elaborar un conjunt de guies clares sobre diferents aspectes del cicle avaluatiu i sobre com portar a la pràctica les directrius del CEFR.

Les nostres notícies:

La recerca més recent del SIG del CEFR s'acaba de publicar a Language Assessment Quarterly: Deygers, B., Zeidler, B., Vilcu, D., & Carlsen, C. H. (2017). One Framework to Unite Them All? The use of the CEFR in European University Entrance Policies. 


 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2023 | French Translation © France Éducation International 2023 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2023 | Dutch Translation © CNaVT 2023 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2023 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2023 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2023 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software