Menú
Iniciar la sessió


Membres de ple dret


ALTE Full Members are institutions that produce language tests in an official language of the country where the institution is established. This includes both spoken and sign languages. In order to become ALTE Members, they must undergo a strict ALTE audit of at least one of their qualifications, and success in an audit results in a Q-Mark being awarded for that (those) qualification(s). To check which qualifications have the Q-Mark, please see the ALTE Framework on our Q-Mark page.

 Organisation

Language 

Description

Eusko Jaurlaritza Basc

HABE (institut per a l'Ensenyament i Alfabetització d'Adults en Eusquera), organisme depenent del Govern Basc, és responsable d'un conjunt de programes dissenyats per ensenyar eusquera en la comunitat autònoma del País Basc a persones de 16 anys o més, incloent els professors d'eusquera en exercici i la concessió d'ajuts econòmics per a l'elaboració de materials d'ensenyament en llengua basca. HABE organitza els exàmens internacionals d'eusquera estàndard des del nivell A1 al C2, dins el Marc Europeu Comú de de Referència per a les Llengües.

El Departament d'Ensenyament de Llengües per a Estudiants Internacionals, de la Universitat de Sofia St Kliment Ohridski

Búlgar

El Departament d'Ensenyament de Llengües per a Estudiants Internacionals (DLTIS) de la Universitat de Sofia St Kliment Ohridski ofereix cursos de llengua i cultura búlgares a estudiants estrangers que resideixin al país o que sol·licitin la nacionalitat búlgara, i també ofereix cursos de traducció. DLTIS proporciona tres tipus de proves de búlgar: la prova estàndard de búlgar com a llengua estrangera; la prova de búlgar comercial i la prova de búlgar per a estudiants estrangers.

Generalitat de Catalunya Català La Generalitat de Catalunya té, entre els seus objectius de política lingüística, un sistema d'avaluació i certificació de llengua catalana fet a través d'exàmens. Porta a la pràctica la seva política de proves per mitjà de dos organismes oficials: la Secretaria de Política Lingüística, depenent del Departament de Cultura de Catalunya, i l'Institut Ramon Llull, fora de la zona catalanoparlant. La Secretaria també és fa càrrec del desenvolupament de programes de cursos de llengua catalana per a adults i estableix les eines apropiades per a l'aprenentatge i l'ús del català. L'Institut Ramon Llull, al seu torn, és un consorci, el major membre del qual és la Generalitat de Catalunya, que promou l'ensenyament i l'estudi de la llengua catalana a universitats i altres centres d'ensenyament d'arreu del món. L'Institut es fa càrrec d'avaluar i certificar els coneixements de català fora de la zona catalanoparlant.
Charles University Txec

Integrat a la Charles University, de Praga, l'Institut per a Llengua i els Estudis Preparatoris (ILPS) proporciona ensenyament i avaluació del txec a estrangers a través de cursos de llengua, ensenyament a distància, recerca i activitats professionals com ara l'escriptura de llibres de text i la formació de professorat.La prova per al Certificat de llengua txeca, organitzada pel ILPS, no va dirigida només als estudiants de la Charles University, sinó a tots els estrangers de més de 16 anys que volen o necessiten demostrar el seu nivell de competència en txec, i és reconeguda per la majoria dels ocupadors estrangers i per algunes universitats i "collegs". 

Agència Danesa Internacional de Contractació i Integració (SIRI)Danès

L'Agència Danesa Internacional de Contractació i Integració (SIRI), del Ministeri d'Estrangeria i Integració, s'encarrega de l'elaboració i l'administració de les proves de llengua i de ciutadania daneses a tot el país.Elaborem proves de llengua danesa per a immigrants que mesuren la competència lingüística als nivells del MECR A1 Inicial a C1, i proves de ciutadania que són obligatòries per obtenir, entre d'altres, el permís de residència permanent o la naturalització.També supervisem l'oferta lingüística de l¡Admisntració local, els centres que fan ensenyament i avaluació del danès com a segona llengua, els professors de danès com a segona llengua i altres parts interessades.

For more information, visit: https://danskogproever.dk/

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal Neerlandès

The Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CNaVT), or Certificate of Dutch as a Foreign Language, is a project commissioned by the Taalunie (the Dutch Language Union). The CNaVT exams are developed at the Centre for Language and Education of KU Leuven, the University of Leuven and the Radboud University Nijmegen.

CNaVT opera sota els auspicis de la Nederlandse Taalunie. Aquesta organització intergovernamental té com a objectiu enfortir la posició internacional de la llengua neerlandesa mitjançant la creació d'una infraestructura per a una política lingüística conjunta i la integració de la població de parla neerlandesa dels Països Baixos i de Surinam amb la comunitat de parla neerlandesa (flamenca) a Bèlgica. .

The CNaVT certifies language proficiency of Dutch as a foreign language worldwide, using task based and domain specific exams related to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). The CNaVT exams are organized all around the world for (young) adults who want to prove their language proficiency in Dutch with an internationally recognized certificate.

Cambridge Assessment English
Anglès

Com a part de la Universitat de Cambridge, ajudem milions de persones a aprendre anglès i a demostrar les seves habilitats al món.Per nosaltres, aprendre anglès és alguna cosa més que exàmens i notes.És tenir prou confiança per comunicar-se i accedir a una vida d'experiències i oportunitats enriquidores. Amb el suport adequat, aprendre un idioma és un viatge emocionant.Acompanyem els aprenents en cada passa del camí.

Proporcionem l'oferta mundial capdavantera de qualificacions i proves per a aprenents i professors d'anglès: Cambridge English Qualifications, Linguaskill, IELTS, Cambridge English Teaching. Les nostres qualificacions i proves són reconegudes mundialment i certifiquen les capacitats en llengua anglesa per comunicar-se i reeixir al món real.

LanguageCert Anglès

LanguageCert – an innovative Ofqual regulated Awarding Organisation – develops and delivers high-quality, internationally recognised language exams that enhance the career, education and life opportunities of individuals worldwide. In LanguageCert, we assess language skills through a variety of delivery methods, where exams can be taken οnline with remote, live proctoring, or at a test centre in computer or paper-based format. Our remote online delivery offers greater access to testing as it is available from anywhere in the world, every day 24/7. Approved by the UK Home Office, LanguageCert delivers reliable and high-quality SELT exams covering all visa type requirements to live, work or study in the UK. Our exams portfolio is also accepted worldwide as evidence of English language proficiency, by an ever-growing number of universities and organisations in over 90 countries.

LanguageCert is part of the PeopleCert group which has delivered more than 7 million exams to date in over 200 countries and has been a pioneer in Online (live) proctored exams, since 2013. The language certification business represents the company's fastest developing area of operations, growing annually by 50% on average over the last 3 years. Currently, more than 500,000 candidates are preparing to take a LanguageCert exam globally, with Chinese, South Asian and European markets leading in candidature.

Trinity College London Anglès

El Trinity College London és una organització benèfica registrada que ofereix exàmens i certificacions docents en ESOL i TESOL, i també en música, parla i teatre al Regne Unit, a tot Europa i arreu del món.

Consell d'Educació i Joventut (Harno)
Estonian

El Consell d'Educació i Joventut (Harno) és una agència governamental del Ministeri d'Educació i Recerca que s'ocupa de la implementació de la política educativa i juvenil d'Estònia.El nostre objectiu és oferir als estonians oportunitats educatives d'alta qualitat, modernes i equitativament accessibles.Estem organitzant exàmens, proves i estudis nacionals i internacionals per recollir dades objectives i comparatives sobre l'educació d'Estònia.Els exàmens de domini de l'idioma estonià s'utilitzen per comprovar el coneixement de l'estonià com a llengua oficial.Els exàmens de competència (oferts en quatre nivells de MCER: A2, B1, B2, C1) van adreçats a aquells que volen sol·licitar la ciutadania de la República d'Estònia o que tenen una posició en què s'ha d'acreditar el nivell de domini de l'estonià.

Jyväskylän yliopisto ja Opetushallitus Finès

Yleiset kielitutkinnot —el Certificat nacional de competència lingüística— és un sistema de proves per a adults que integra proves en llengües diverses, incloent el finès. La prova de finès com a segona llengua s'ha elaborat en resposta a la necessitat d'avaluar les capacitat en llengua finesa d'un nombre creixent d'immigrants i refugiats. La creació del Certificat nacional és un projecte conjunt sense ànim de lucre entre la Universitat de Jyväskylä i el Consell Nacional d'Educació de Finlàndia, que ofereix serveis de desenvolupament educatiu, avaluació i informació als responsables polítics, professors, propietaris i gestors d'escoles.

France Éducation international (FEI)
Francès

France Éducation international (FEI) is part of the French Ministry of Education and offers French language training courses for teachers and teacher trainers in French as a foreign language. It also helps in the development of educator's websites and portals; offers DELF and DALF, two official diplomas for foreigners in French as a foreign language; and offers TCF, a standardised test, open to all candidates, designed to evaluate their current skills in French. FEI has expertise in the design of training courses for foreign educational administrators, supports foreign language teaching and international and bilingual classes in France, and organises exchange and language assistants programmes.

Le français des affaires

Francès

Le français des affaires / French for Business is part of the educational group of CCI Paris Ile-de-France. Its activity focuses on professional communication skills for foreigners who use French in their activities and for French companies established abroad which require French speaking personnel. Le français des affaires offers general French language skills assessment via the Test d'évaluation de Français (TEF), along with business and professional French skills assessment through  a set of certificates, the Diplômes de français professionnel / Diplomas in French for Professions.

Xunta de Galicia Gallec

La Secretaría Xeral de Política Lingüística (SXPL), un departament de la Xunta de Galícia (el govern autònom de Galícia), fomenta l'ús de la llengua gallega a tot Galícia, i crea legislació que promou la llengua gallega.S'ha creat un sistema d'exàmens per a adults per avaluar les habilitats comunicatives i la competència lingüística en gallec. Aquests exàmens es coneixen com a CELGA (Certificado de Lingua Galega, o Certificat de llengua gallega) i es divideixen en cinc nivells de dificultat creixent.

AFU GmbH Alemany 

AFU Privates Bildungsinstitut GmbH és el membre alemany del Consorci Europeu per al Certificat d'Acreditació en Llengües Modernes. Com a membre de ple dret del Consorci ECL, AFU GmbH és responsable de la construcció i el desenvolupament de proves de l'ECL en idioma alemany, així com de l'avaluació de les respostes escrites dels examinands.

L'examen d'alemany de l'ECL és un examen monolingüe en suport paper dissenyat per avaluar la competència lingüística general a quatre nivells del MECR:A2, B1, B2 and C1. Les proves avaluen per separat les quatre habilitats lingüístiques principals (llegir, escriure, escoltar i parlar) en situacions i contextos reals.

L'examen d'alemany de l'ECL s'ofereix a nivell internacional i l'avaluació està reconeguda oficialment i acreditada per l'Estat dins del sistema educatiu hongarès pel Consell d'Acreditació d'Exàmens de Llengües Estrangeres.

A més del desenvolupament de proves de llengua, AFU GmbH organitza cursos d'integració i funciona com a centre certificat d'exàmens per a les proves de l'ECL.

TestDaF-Institut Alemany

El TestDaF-Institut pertany a la g.a.s.t. (Societat per a la Preparació d'Estudis Acadèmics i Elaboració de Proves), una associació registrada sense ànim de lucre afiliada a la Universitat de Hagen i a la Universitat de Ruhr, de Bochum. L'Institut duu a terme investigacions en proves d'idiomes, ofereix consultoria i tallers de formació en desenvolupament de proves d'idiomes i avaluació del rendiment.Altres de les seves tasques bàsiques inclouen el desenvolupament, la implementació i l'avaluació del TestDaF (Prova d'alemany com a llengua estrangera). El TestDaF s'utilitza per a l'admissió a les institucions d'educació superior d'Alemanya.Actualment, hi ha dues versions de TestDaF, en suport paper i en línia. Altres proves que ofertes pel g.a.s.t. són l'onSET, una prova administrada en línia que mesura la competència lingüística general (alemany, anglès) i la TestAS (Test for Academic Studies), una prova d'aptitud escolar utilitzada per les universitats per avaluar la idoneïtat dels candidats de cara als estudis d'educació superior en matèries específiques. El g.a.s.t. també gestiona la plataforma d'aprenentatge electrònic Deutsch-Uni Online (DUO), que ofereix cursos d'alemany i suport de tutories opcionals per als nivells A1-C1 del MECR.

ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) Alemany

ÖSD (Österreichisches Sprachdiplom Deutsch) es va fundar l'any 1994 per iniciativa dels departaments governamentals responsables a Àustria.És un sistema d'examens i d'avaluació reconegut internacionalment per a l'alemany com a llengua estrangera o com a segona llengua.Actualment, els exàmens ÖSD es fan a més de 400 centres d'ÖSD d'arreu del món.

Els exàmens ÖSD s'ofereixen als nivells A1-C2 d'acord amb el "Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües" (MECR). L'ÖSD es considera un sistema d'exàmens comunicatiu que té com a objectiu avaluar la competència en llengües estrangeres en situacions de la vida real.

Atesa la constitució pluricèntrica de l'alemany, ÖSD té en compte les varietats estàndard de l'alemany tal com es parla a Àustria, Alemanya i Suïssa.Això vol dir que les habilitats receptives en particular (comprensió oral i lectora) es basen en textos dels tres països de parla alemanya.

Goethe-Institut Alemany

L'Institut Goethe és l'institut cultural de la República Federal d'Alemanya d'abast mundial.Amb la nostra xarxa d'Instituts Goethe, Centres Goethe, societats culturals, sales de lectura i centres d'examen i d'aprenentatge d'idiomes, per a molta gent hem estat el primer punt de contacte amb Alemanya durant més de setanta anys.

Els nostres exàmens cobreixen tots els nivells del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR): des de l'A1 per als principiants fins al C2 per als aprenents més avançats. Els nostres exàmens es convoquen en més de 500 centres d'arreu del món.Des del 2019 també fem exàmens digitals en centres d'avaluació seleccionats.

Els certificats de l'Institut Goethe són acceptats com a prova de coneixements de la llengua alemanya pels empresaris i les institucions educatives de molts països del món.S'utilitzen per avaluar la competència en llengua alemanya en el context de la migració i la integració, el reagrupament familiar i la sol·licitud de la ciutadania.

telc GmbH Alemany

Com a soci competent i experimentat en els mètodes d'avaluació estandarditzats, telc gGmbH ofereix exàmens d'idiomes d'alta qualitat. Els exàmens de llengua telc estan dissenyats d'acord amb el Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).Oferim una àmplia gamma de més de 80 proves en 10 idiomes. Les proves de llengua telc es troben disponibles en diferents dominis:

  • Ús general:Per als qui utilitzen la segona llengua sobretot en la seva vida privada
  • Educació: Per a escoles i universitats
  • Feina: Certificats LSP especialitzats i relacionats amb al treball per a aquells que necessiten l'idioma per a la feina i la carrera professional
  • Migració: Certificats de segona llengua com a requisit legal per al visat, el permís de residència i la ciutadania

telc gGmbH és una filial de l'Associació Alemanya d'Educació d'Adults (DVV).

Centre de Llengua per a Estrangers, Universitat de Pécs Hongarès 

El Centre de Llengües Estrangeres de la Universitat de Pècs, a Hongria, elabora les proves ECL en hongarès i n'organitza l'administració arreu del món. L'examen mesura la capacitat general en llenguatge oral i escrit utilitzats en el discurs quotidià a partir de l'assoliment d'objectius comunicatius amb diferents graus de complexitat, d'acord amb els àmbits i temes recomanats pel MECR.El Centre de Llengües Estrangeres ofereix els exàmens ECL en quatre nivells (MECR A2, B1, B2, C1).

El Centre és responsable d'avaluar i certificar els coneixements d'hongarès dels estudiants. Els certificats oficials d'hongarès com a llengua estrangera són vàlids per a la matrícula a les universitats i col·legis hongaresos.Entre els llocs d'examen hi ha universitats, centres de cultura hongaresa, escoles d'idiomes patrimonials i altres institucions educatives. El Centre de Llengües Estrangeres està implicat en la recerca en hongarès com a llengua estrangera, en la formació d'elaboradors d'ítems escrits i avaluadors de llengua oral, i en l'oferta de cursos de formació de professors en servei.

Centre per a la llengua irlandesa:Recerca, ensenyament i avaluació, Universitat Nacional d'Irlanda Maynooth Irlandès

El Centre de Recerca, Ensenyament i Avaluació de la Llengua Irlandesa de la Universitat Nacional d'Irlanda (NUI) Maynooth duu a terme investigacions sobre proves d'idiomes, l'ensenyament de l'irlandès, la política lingüística, el multilingüisme i els corpus lingüístics.Ofereix classes de llengua irlandesa a nivell universitari i per a la comunitat en general, tant en l'àmbit nacional com internacional, i ofereix una sèrie de programes en llengua irlandesa que porten a les certificacions NUI.Opera i gestiona el sistema d'examen Teastas Eorpach na Gaeilge (teg). 

CVCL, Universitat per a Estrangers de Perugia Italià

La Facultat de Llengua i Cultura Italianes de la Università per Stranieri di Perugia ofereix una àmplia gamma de cursos de llengua i cultura italiana que inclouen cursos d'especialització, d'actualització, de grau i de postgrau. La Unitat de Certificació de la Universitat ha desenvolupat un sistema d'exàmens de cinc nivells per avaluar els estudiants d'italià com a llengua estrangera.Una de les principals responsabilitats de la Unitat és el disseny i desenvolupament de les proves de suficiència, i també s'encarrega de la implantació dels programes d'avaluació i l'avenç de la recerca, tant aplicada com teòrica.

Lituanistinių studijų katedra, Vilniaus universitetas, Lietuva Lituània

El Departament d'Estudis Lituans de la Universitat de Vílnius ofereix programes d'estudi en lituà com a segona llengua o llengua estrangera i de cultura lituana a estudiants locals i internacionals.El Departament se centra en el desenvolupament de metodologies, el disseny del pla d'estudis i la redacció de llibres de text, i el seu grup de proves dissenya exàmens i participa en l'ensenyament i l'avaluació del lituà com a llengua estrangera dins del marc d'ALTE, i també forma elaboradors d'ítems i administradors de proves, i proporciona cursos de formació del professorat en actiu.

Institut National des Langues Luxemburguès

The Institut National des Langues (INL), established by the Ministry of Education, promotes both the national and foreign languages through the organisation of courses for adults and young adults. In order to meet the demand for language instruction in Luxembourg, where nearly half of the population comes from abroad, the INL provides language teaching for general and vocational purposes, and is responsible for the organisation of examinations and the certification of communicative competence in Luxembourgish.

Direcció Noruega d'Educació Superior i Competències
Noruec

The Norwegian Directorate for Higher Education and Skills (HK-dir) is responsible for language and knowledge of society education for adult immigrants. We develop curricula and tests of Norwegian language and knowledge of society.

The Norwegian Language Test (Norskprøven) is developed by the Department of Norwegian Language Tests at HK-dir. The test has four independent parts: reading, listening, writing, and speaking. The first three of these are digital. The test covers the CEFR levels A1-B2 and is used as the final exam for the introductory language courses for immigrants. The test is also taken by people who need to document their language skills for education, work or citizenship. In addition, we offer a C1-level test (Norskprøven C1 – høyere akademisk nivå). This test has two parts, each integrating two skills: reading and speaking, and listening and writing.

Uniwersytet Jagiellonski
Polonès

El Centre de Llengua i Cultura Polonesa al Mónm de la Universitat Jagel·loniana, ofereix programes acadèmics d'ensenyament del polonès com a llengua estrangera als estudiants de la Facultat d'Estudis Polonesos, així com cursos de llengua i cultura polonesa per a estudiants estrangers.El Centre ha estat profundament implicat en el desenvolupament inicial del sistema d'exàmens de polonès com a llengua estrangera, encarregat pel Ministeri d'Educació Nacional i Esports polonès, que ara s'ofereix en tres nivells de competència.


 Portuguès

El portuguès va estar representat a ALTE pel Departament de Llengua i Cultura Portuguesa de la Universitat de Lisboa de 1990 a 1997.El 1998, es va fundar CAPLE-ULisboa, dins l'Escola d'Arts i Humanitats de la Universitat de Lisboa.CAPLE-ULisboa participa en la producció i lliurament dels exàmens de sis nivells del MECR i en la validació de les actuacions dels candidats.CAPLE-ULisboa gestiona una xarxa de centres d'examen ubicats en diferents organitzacions.Els exàmens de portuguès s'administren en tres sessions internacionals.

Consorci BBU-RCI per a l'Avaluació del Romanès com a Llengua Estrangera

Romanès

The Department of Romanian language, culture and civilization is part of the Faculty of Letters, Babeș-Bolyai University in Cluj-Napoca and it has educated and assessed students in Romanian as a foreign language (RFL) for more than 40 years. The Romanian Cultural Institute in Bucharest serves, through its numerous centres as a true ambassador of our language and culture.

The two institutions have created the BBU-RCI Consortium for Testing Romanian as a Foreign Language, offering examinations in the levels A1, A2, B1, B2, C1, C2, linked to the CEFR. They test oral and written receptive and productive abilities, including also a component of elements of communication construction (grammar and vocabulary).   

Univerza v Ljubljani Eslovè

El Centre per a l'eslovè com a segona llengua i llengua estrangera, que funciona sota els auspicis del Departament d'Estudis Eslovens de la Facultat d'Arts de la Universitat de Ljubljana, és l'organització central en l'àmbit de l'eslovè com a segona llengua i llengua estrangera.Les activitats del Centre inclouen, entre d'altres: ensenyar l'eslovè com a L2 i FL (alumnat adults i joves aprenents) a Eslovènia i a l'estranger, avaluar i certificar l'eslovè com a L2 i FL i desenvolupar una metodologia d'ensenyament i prova, formació de professors i examinadors, elaboradors d'ítems, publicació de llibres de text, etc.

Instituto Cervantes
Espanyol

Els diplomes d'espanyol (DELE), creats l'any 1988 pel Ministeri d'Educació (RD 826/88), són títols oficials que acrediten el grau de competència i domini del castellà, atorgats per l'Institut Cervantes per encàrrec del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport d'Espanya.L'Instituto Cervantes ostenta, per Reial Decret (RD 1137/2002), la gestió acadèmica, administrativa i financera del DELE.L'Instituto Cervantes és una organització estatal que promou la llengua i la cultura espanyoles a l'estranger, i s'encarrega de l'administració dels exàmens DELE a tot el món.

Els exàmens DELE s'han dissenyat seguint les directrius del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR) i el Manual per relacionar els exàmens de llengües amb el MECR del Consell d'Europa.

Universidad de Salamanca
Espanyol

Cursos Internacionals de la Universidad de Salamanca col·labora amb l'Institut Cervantes en el desenvolupament i producció dels materials de prova necessaris per al Diploma d'Espanyol com a Llengua Estrangera (DELE), i també és responsable de l'avaluació global de totes les proves i exàmens DELE realitzats a tot el món.

In 2015, the University of Salamanca developed the International Spanish Language Evaluation Service (SIELE) an electronic certification system of level mastery in Spanish. Participa en aquest projecte amb l'Instituto Cervantes, la Universidad Nacional Autónoma de México i la Universidad de Buenos Aires.

Cursos Internacionales va desenvolupar també el test LanguageCert USAL esPro, una certificació espanyola per determinar el nivell de domini de l'espanyol amb finalitats professionals, que és administrada a tot el món pel seu soci tecnològic PeopleCert, a través del seu soci afiliat LanguageCert.

Stockholms universitet Suec

La Universitat d'Estocolm està representada per dues proves nacionals.El Departament de Llengua Suec i Multilingüisme de la Universitat d'Estocolm és l'encarregat de produir, desenvolupar i implementar Tisus (Prova en suec per a estudis universitaris) a petició del govern suec. Tisus va substituir l'antic Rikstestet el 1997.La prova la fan aproximadament 1.200 candidats a l'any a tot el món per a l'admissió a l'educació superior a Suècia.

La Prova nacional de suec per a adults immigrants (Sfi-provet) es fa des de 1996 en nom de l'Agència Nacional d'Educació.Es desenvolupa i es produeix al Departament d'Ensenyament Lingüístic a la Universitat d'Estocolm. La prova la fan a tot Suècia uns 60.000 candidats a l'any i cobreix tres nivells diferents de competència lingüística, des de principiants fins a intermedis.

Yunus Emre  Enstitüsü Turc 

L'Institut Yunus Emre (YEE), la institució cultural de la República de Turquia, es va establir com a fundació pública el 2007 i va començar a funcionar el 2009 amb l'objectiu d'establir connexions entre Turquia i altres països, augmentar la consciència de la cultura turca i donar suport a l'aprenentatge. de la llengua turca, i estimular un major intercanvi en els camps de les arts, la cultura, la ciència i l'educació. L'Institut, que porta el nom del famós poeta sufí turc del segle XIII Yunus Emre, té 64 sucursals a 53 països i 100 punts de contacte a 50 països a partir del gener de 2022.Des del 2013, el Centre d'Exàmens del YEE ha produït un examen internacional basat en el MECR i anomenat "Türkçe Yeterlik Sınavı" (TYS), d'acord amb les definicions i estàndards de competència del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR).Les quatre habilitats lingüístiques (llegir, escriure, escoltar i parlar) s'avaluen al TYS.L'examen compleix l'objectiu de mesurar i documentar el domini de la llengua turca de les persones que aprenen turc com a llengua estrangera o segona. 

For more information: www.yee.org.tr

Ministry of National Education, Türkiye

(MoNE)


Turc  The Ministry of National Education (MoNE) is the main authority in education in Türkiye and is a state institution responsible for all educational activities. With a long history, the primary mission of MoNE is to adopt a constantly evolving approach in education and teaching. Since its establishment, MoNE has been shaping the Turkish education system, providing contemporary and high-quality education to students, and carrying out various studies to train individuals who will compete at national and international levels. One of these studies is the Test of Turkish Four Skills (TDBS), which aims to preserve and promote the Turkish language. TDBS measures the Turkish language proficiency of adults learning Turkish as a foreign language and defines the Turkish language proficiency levels of candidates.
Cyd-Bwyllgor Addysg Cymru Gal·lès

WEl WJEC-CBAC és ara el principal proveïdor de serveis educatius a Gal·les, que inclouen exàmens per a escoles, formació de professors/tutors i producció de materials d'aprenentatge/ensenyament de la llengua gal·lesa.WJEC-CBAC ofereix quatre qualificacions específicament per a adults que estan aprenent gal·lès com a segona llengua, en una sèrie anomenada 'Defnyddio'r Gymraeg' o 'Using Welsh'.


 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2024 | French Translation © France Éducation International 2024 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2024 | Dutch Translation © CNaVT 2024 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2024 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2024 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2024 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2024

Powered by Wild Apricot Membership Software