Menú
Iniciar la sessió


EL SISTEMA D'AUDITORIA I EL Q-MARK D'ALTE

El q-mark d'ALTE

La q-mark d'ALTE és un indicador de qualitat que les entitats membres poden utilitzar per demostrar que els seus exàmens han superat una rigorosa auditoria d'ALTE i compleixen tots els requisits bàsics, els 17 estàndards de qualitat d'ALTE.. La q-mark demostra que les organitzacions membres d'ALTE aspiren a uns estàndards coherents de qualitat i excel·lència en els seus exàmens.

La q-mark indica que el perfil de qualitat d'un examen o conjunt d'exàmens ha estat auditat a fons per un auditor d'ALTE i el resultat d'aquesta auditoria s'ha estat satisfactori.El resultat continua sent vàlid durant un període de cinc anys o fins que hi hagi un canvi significatiu en el seu argument de validesa per als exàmens auditats amb èxit.La q-mark només s'atorga als exàmens auditats, no a l'entitat en el seu conjunt.

La q-mark permet que els examinands tinguin la seguretat que la prova té la garantia d'un mètode d'elaboració adequat, amb procediments i criteris fiables i estàndards homologats.

Només els exàmens dels membres d'ALTE i dels membres que han demanat esdevenir associats d'ALTE i que compleixin determinats criteris, poden passar per una auditoria d'ALTE.

Si voleu confirmar si un examen té la q-mark, consulteu el marc ALTE a continuació.

També podeu baixar-vos una guia de la q-mark d'ALTE aquí

Marc de referència d'ALTE

El marc d'ALTE fa palès si un examen de les entitats membres ha rebut la q-mark després d'una auditoria satisfactòria.També permet fer comparacions a partir dels nivells del MECR que tenen les diferents proves en idiomes diversos.

Estàndards mínims d'ALTE

ALTE ha establert un conjunt de 17 estàndards comuns per als exàmens dels seus membres, que cobreixen totes les etapes del procés de l'avaluació lingüística: 

  • elaboració de proves; 
  • administració i logística; 
  • correcció i qualificació; 
  • anàlisi de la prova; 
  • comunicació amb terceres parts.

Com a resultat, els usuaris dels exàmens (ja siguin particulars, empresaris, institucions educatives o entitats governamentals) poden estar segurs que les proves d'idiomes dissenyades i realitzades pels membres d'ALTE compleixen estàndards professionals estrictes i reflecteixen amb precisió les capacitats dels participants.

Llegeix els estàndards mínims en els idiomes següents:  

 Български    Català     Cymraeg    Čeština     Deutsch     Nederlands     English     Español     Eesti     Euskara    Français   Suomi    Gaeilge     Galego     Magyar     Italiano      Lietuvių     Norsk (bokmål og nynorsk)     Polski     Português     Русский     Slovenščina     Svenska

Procediments d'Auditoria (PfA)

El PfA (darrera versió - abril de 2022) fou elaborat pel grup de treball QMS i conté tots els procediments detallats per als auditors i per a les organitzacions auditades.

Procediment d'auditoria d'Alte

Abans de convertir-se en membres d'ALTE, les organitzacions han de presentar almenys un dels seus exàmens per a una auditoria d'ALTE. L'auditoria analitza com les institucions compleixen els diferents estàndards de qualitat. Si es compleixen els 17 estàndards bàsics, l'auditoria es considera reeixida i l'examen rep la qualificació de q-mark. 

Podeu descarregar-vos una guia del procés d'auditoria d'ALTE aquí, o contactar el Secretariat d'ALTE per a més informació.

Grup de Treball QMS d'ALTE

El QMS WG d'ALTE revisa i edita els procediments d'auditoria.Els membres del GT QMS es reuneixen normalment tres vegades l'any i treballen en estreta col·laboració amb el Comitè Permanent per discutir i millorar els procediments actuals. 

Informa't més sobre el Consell Permanent i sobre la feina que el QMS WG fa actualment. 


AUDITORIES - Formació i esdeveniments previstos

The next events related to auditing will be online, via the Microsoft Teams platform, on Monday 31st October 2022, see our Activitats page for more details and to register (please log in into your personal ALTE account to see the event). We run an Orientation session for organisations thinking about having an audit. This is a prerequisite for becoming an ALTE Full Member. Orientation sessions are also suitable for members of staff in existing Full Members who will engage in the ALTE auditing process but have not personally had relevant training before. We also run training for existing auditors to ensure ongoing professional standardisation.

 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2023 | French Translation © France Éducation International 2023 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2023 | Dutch Translation © CNaVT 2023 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2023 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2023 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2023 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software