Menú
Iniciar la sessió


més recursos

Aquesta pàgina conté enllaços a recursos que no han estat creats per ALTE sinó pels seus membres, o que bé parlen d'ALTE o dels seus membres.

Bibliografia de la feina del membres d'ALTE

ALTE has collated references of papers, journal articles, books, etc., written by representatives of ALTE member organisations. Current version: June 2022.

Notes sobre la recerca de Cambridge en anglès

El departament d'Avaluació d'Anglès de Cambridge publica trimestralment textos relatius a l'avaluació de llengües. Aquí n'escollim alguns d'anteriors que destaquen la feina d'ALTE.

Research Notes 78: What does Plurilingualism mean for Language Assessment? (2020)


Research Notes 39: Quality Assurance in Language Testing (2010) 


Research Notes 17: Language Testing in a European Context (2004) ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2024 | French Translation © France Éducation International 2024 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2024 | Dutch Translation © CNaVT 2024 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2024 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2024 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2024 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2024

Powered by Wild Apricot Membership Software