Menú
Iniciar la sessió


GRUPS D'INTERÈS ESPECIAL

Els Grups d'Interès Especial (SIG) d'ALTE són una part important de la vida de l'associació, ja que tracten qüestions importants relacionades amb les proves d'idiomes. ALTE té dos tipus de SIG: grups de projectes i grups de debat. Aquests dos grups es reuneixen físicament en reunions bianuals, però també es troben en línia quan és necessari. Poden estar presidits per qualsevol persona d'una entitat membre, o un membre expert particular.Els copresidents poden venir d'entitats institucionals afiliades.

Grups de projectes

Els Grups de projectes tenen coordinadors amb una idea clara del que volen aconseguir. Els grups de projectes tenen una finalitat determinada, que pot ser crear i publicar una documentació o un conjunt de materials específics, crear un vídeo, una pàgina web, un seminari web o un treball acadèmic, o qualsevol altre projecte que tingui un objectiu específic; un límit de temps adequat (per exemple, 2-3 anys) per completar una obra concreta sense necessitat d'allargar-se més enllà; i un límit de cost adient, per ex., per assolir el propòsit utilitzant una quantitat adequada de fons aprovada pel Patronat d'ALTE. Això resulta en un grup molt concret, centrat, amb un objectiu clar i sense cap obligació de continuar indefinidament.

Abans de començar un grup de projecte, hi hauria d'haver un nombre bàsic d'individus inscrits per comprometre-s'hi. Els grups del projecte haurien d'especificar fins a quin punt els agradaria que els participants de la conferència assistissin a les seves reunions: idealment, qualsevol persona hauria de ser benvinguda a la reunió, però reconeixem que hi ha certs grups que poden haver de ser "tancats" perquè, posem per cas, una canvi freqüent dels participants no va bé per assolir els seus objectius. Els grups de projectes haurien de tenir un coordinador/president i, idealment, un copresident que s'encarreguin d'elaborar un pla del projecte així com de coordinar el treball del grup. 

Grups de projectes en marxa  Focus actual Coordinació del SIG
 CEFRElaboració d'una sèrie de guies pràctiques per als desenvolupadors de proves per incorporar el MECR a la seva metodologia d'avaluació.Letizia Cinganotto
LAMI (Language Assessment for Migration and Integration)L'avaluació de perfils diversos, particularment en la relació amb els migrants poc o gens alfabetitzats.Lorenzo Rocca i Cecilie Hamnes Carlsen
LWTL (Less Widely Tested Languages)

Trobar solucions als reptes específics de l'avaluació de idiomes amb un nombre reduït de candidats.

Dina Vîlcu

LSP (Language for Specific Purposes)  Marta García García
Manual for Language Testing RevisionUpdating the Manual for Language Test Development and Examining. Beate Zeidler
QMS (Quality Management System) Working Group Cathy Taylor i Anthony Green
SIG de Tecnologia Dominique Casanova Vincent Folny
 Social Justice   Cecilie Hamnes Carlsen
 Young Learners   Letizia Cinganotto


Grups de debat

Els grups de debat, o grups d'input, fan reunions puntuals, on un individu (o dos) de l'associació proposa un tema per al debat. És un fòrum per a tots els membres i afiliats per aprendre, formar-se, compartir i col·laborar.

És probable que un grup de discussió es reuneixi només una vegada, probablement al mateix temps que un SIG (per exemple, el dijous d'un congrés o d'una reunió bianual), o que es trobi alternativament en línia i en una altra hora i lloc especificats. Una persona actua com a coordinadora del grup i gestiona les aportacions i la discussió. Els resultats específics poden donar lloc a un grup de debat, de seguiment o fins i tot a un grup de projecte, però no cal que sigui així. Aquestes sessions són una oportunitat per involucrar-se en qüestions pràctiques que afecten els membres i compartir investigacions i bones pràctiques en algun àmbit. ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2024 | French Translation © France Éducation International 2024 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2024 | Dutch Translation © CNaVT 2024 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2024 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2024 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2024 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2024

Powered by Wild Apricot Membership Software