Menú
Iniciar la sessió


Benvinguts a ALTE,

l'Associació Europea d'Avaluadors de Llengua

ALTE és una associació de proveïdors de proves de llengua que treballen plegats per promoure l'avaluació justa i precisa del domini de les llengües a tot Europa i més enllà. ALTE organitza cursos i conferències sobre aspectes de l'avaluació lingüística i gestiona un sistema de control de qualitat dels exàmens de llengua europeus.

ALTE was founded in 1989 by the University of Cambridge (UK) and the Universidad de Salamanca (Spain). Today, ALTE has 33 Full Institutional Member organisations representing 26 European languages, as well as more than 120 Associate Members, several Individual Expert Members and Individual Affiliates from all around the world. ALTE is a non-profit organisation, and has Participatory Status as an NGO with the Council of Europe, and Special Consultative Status with the Economic and Social Council of the United Nations (UN). 


Inscripció oberta!


26-28 abr. 2023

8è Congrés Internacional d'ALTE

Madrid, Espanya

Més informació...

La nostra missió

Establir estàndards

ALTE ha establert un conjunt d'estàndards comuns que cobreixen totes les etapes del procés d’avaluació lingüística. Aquests estàndards es poden aplicar als exàmens de qualsevol idioma i garanteixen la qualitat de les proves dels membres d'ALTE.

Preservar la diversitat

ALTE constitueix un suport en l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació d'un ampli ventall d’idiomes, i promou el reconeixement dels certificats d’aquestes llengües arreu d’Europa.

Maximitzar l'impacte

ALTE contribueix a maximitzar l'impacte positiu de les proves tot establint connexions entre les directrius, la recerca i la pràctica, entre l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües, i entre experts en diferents camps i regions del món.

Qui som

Descobreix la història d'ALTE, mira´t la llista de membres i afiliats institucionals, o informa't més sobre l'estructura i l'administració d'aquesta associació. 

q-mark i control de qualitat

ALTE analitza les proves de les organitzacions membres per comprovar-ne la qualitat pel que fa a l'elaboració i l'administració. Una anàlisi satisfactòria dona com a resultat una Q-Mark. Informa't més i coneix les proves que es mereixen una q-mark segons els paràmetres d'ALTE.

Recursos

Explora el banc de recursos per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües. 

SIG

ALTE compta amb diversos Grups d'Interès Especial(SIGs) que analitzen l'avaluació des de diferents punts de vista, com ara els requeriments especials, la migració i la tecnologia.

Properes activitats

Més activitats...

O inicia sessió per veure activitats exclusives per als membres

ALTE - l'Associació Europea d’Avaluadors de Llengua és una associació benèfica (Charitable Incorporated Organisation, CIO), registrada a Anglaterra amb el número 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2023 | French Translation © France Éducation International 2023 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2023 | Dutch Translation © CNaVT 2023 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2023 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2023 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2023 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software