RECURSOS

Guides and Reference Materials

ALTE ha elaborat moltes guies i materials de referència en tot un ventall de llengües. Aneu a aquesta pàgina pe veure documents com ara:

  • Principis de bones pràctiques d'ALTE
  • Manual pera la l'elaboració i administració de proves de llengua
  • Proves d'idiomes d'accés al país, integració i ciutadania: un esquema per als polítics
  • Estàndards mínims d'ALTE
  • Llistes de comprovació d'ALTE
  • ALTE Code of Practice
  • Materials ALTE per a l'orientació dels redactors d'ítems de prova


Actes del Congrés Internacional

ALTE organitza congressos internacionals cada tres anysAneu a aquesta pàgina per trobar les actes dels nostres congressos internacionals, el més recent dels quals va ser el 6è Congrés Internacional a Bolonya, al 2017.


Materials del Congrés Bianual

ALTE celebra reunions bianuals i conferències, amb una jornada de conferències sobre un tema concret d'avaluació lingüística oberta al públic. A partir del 2018 fem pública una conferència bibliografia i les diapositives de presentació dels ponents plens i dels tallers, sempre que sigui possible.

Vídeos

ALTE ha fet unes presentacions en vídeo sobre diferents temes que seran una referència i un recurs útil per als qui participen en l'avaluació de la llengua.

Altres recursos

Aquesta pàgina conté enllaços a recursos creats pels membres d'ALTE o són sobre ALTE i els seus membres.


Llibre d'història

Aquesta pàgina conté enllaços a recursos creats pels membres d'ALTE o són sobre ALTE i els seus membres.


 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2022 | French Translation © France Éducation International 2022 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2022 | Dutch Translation © CNaVT 2022 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2022 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2022 | Swedish Translation © Stockholm University 2022 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2022 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2022

Powered by Wild Apricot Membership Software