Menú
Iniciar la sessió


Directrius

ALTE és una organització benèfica incorporada (CIO), registrada a Anglaterra, número d'entitat benèfica 1184799. A més de la nostra constitució, tenim una sèrie de polítiques i documentació que regeixen o informen la manera com es gestiona l'organització benèfica. Aquí en teniu la llista.

Estatuts

Estatut del Consell Executiu

Estatut del Consell Permanent


Policy on Third Party Messaging

Regles sobre logotips i reclamacions d'afiliació

Normes sobre transferència d'afiliació

Protecció de dades

Política de gestió de queixes

Política de gestió del risc

Política de conflictes d'interessos

 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2024 | French Translation © France Éducation International 2024 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2024 | Dutch Translation © CNaVT 2024 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2024 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2024 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2024 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2024

Powered by Wild Apricot Membership Software