courses and services for language testing

Cursos d'ALTE

ALTE ofereix oportunitats periòdiques de formació a tot Europa per a professionals de l'avaluació, professors i totes aquelles persones interessades en l'ús i disseny d'exàmens d'idiomes. A més dels cursos d'estiu, ALTE també organitza sessions de formació abans i després del Congrés que són obertes a tothom. Mira la pàgina Esdeveniments per veure els propers cursos.

Cursos a mida per a la vostra organització

ALTE també té experiència dissenyant i impartint cursos a mida a sol·licitud d'altres organitzacions, tant associades com externes. Si voleu que ALTE organitzi un curs per al vostre equip o per als vostres companys de feina, no dubteu a posar-vos en contacte amb la Secretaria d'ALTE per a més informació.

Actualment, els nostres cursos s'organitzen en tres nivells, d'acord amb el nivell creixent de coneixements necessaris per participar-hi. Aquí trobareu cursos que s'han fet en el passat. Aquesta llista no és exhaustiva i es poden considerar altres temes per als cursos.

Nivell 1 - Introducció a l'avaluació lingüística

Aquests cursos estan destinats a professors i professionals de la llengua amb coneixements limitats sobre la teoria i la pràctica de proves d'idiomes.Els nostres cursos més populars d'aquest nivell inclouen:

 • Foundation Course in Language Testing: Getting Started
 • Introductory Course in Language Testing
 • Item Writing Training Course

Nivell 2- Avaluació lingüística per a professionals

Els cursos d'aquest nivell estan adreçats a professionals de la llengua que ja coneixen els principis i la pràctica de l'avaluació lingüística i que volen aprofundir en els seus coneixements sobre determinats aspectes de la prova lingüística que són especialment rellevants per a la seva feina. Alguns exemples d'aquests cursos són: 

 • Assessing Writing/Reading/Listening/Speaking Skills
 • Assessing Writing/Speaking in the Digital Age
 • Assessing Language for Academic Purposes
 • Validating Examinations with Fewer Candidates
 • Raters and Rating
 • Statistics for Language Assessment
 • Excel for Assessment Professionals
 • Introduction to Facets Analysis
 • Technology in Language Test Production and Validation
 • Managing Examinations for Language Testing Institutions

Nivell 3 - Avaluació lingüística per a experts  

Solen ser altament tècnics i requereixen una sòlida comprensió i experiència de la teoria i la pràctica de les proves de llengua. Alguns dels cursos d'aquest nivell inclouen:

 • Advanced Facets Analysis
 • Structural Equation Modelling for Language Testing
 • Differential Item Functioning

Unitat de Validació d'ALTE

La Unitat de Validació d'ALTE ofereix una sèrie de serveis als proveïdors d'exàmens i als petits equips que treballen en l'avaluació de llengua. Això inclou l'anàlisi estadística d'exàmens i ítems, l'anàlisi del rendiment de l'avaluador, els informes sobre les característiques dels candidats, la investigació sobre l'ús d'exàmens i l'idioma a nivell regional i nacional, la preparació per a auditories, l'edició i revisió d'informes i la preparació d'articles o presentacions sobre l'avaluació.

Els darrers projectes realitzats per la Unitat de Validació d'ALTE han inclòs:

 • Informes d'anàlisi de Rasch i d'anàlisi d'ítems sobre el rendiment dels elements en proves prèvies i proves en directe;
 • Anàlisi del rendiment de l'avaluador en l'avaluació oral i escrita;
 • Revisió d'articles sobre formació i seguiment per part dels avaluadors abans d'enviar-los a les publicacions acadèmiques;
 • Revisió d'articles sobre formació i seguiment dels avaluadors preenviament a revistes acadèmiques;
 • Revisió prèvia a la presentació de la documentació d'auditoria per als proveïdors d'exàmens nacionals
 • Investigació finançada per la UE i un informe sobre l'ús de la llengua del país d'acollida al lloc de treball per part dels treballadors migrants.

Si voleu sol·licitar suport a la Unitat de Validació d'ALTE, poseu-vos en contacte amb la Secretaria d'ALTE. El suport està disponible per a equips i persones tant d'organitzacions membres com externes.

 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2022 | French Translation © France Éducation International 2022 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2022 | Dutch Translation © CNaVT 2022 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2022 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2022 | Swedish Translation © Stockholm University 2022 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2022 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2022

Powered by Wild Apricot Membership Software