Feu-vos membres associats d'ALTE

Els membres associats d'ALTE estan oberts a institucions (o consorcis) que participin en el desenvolupament, l'aplicació, l'administració o la recerca de proves d'idiomes. Poden ser empreses, cadenes d'escoles d'idiomes, escoles d'idiomes independents, universitats, institucions de recerca, proveïdors de tecnologia, etc. No són membres de ple dret i no es pot garantir la qualitat de les seves proves. No obstant, aspiren a complir amb alts estàndards de qualitat en l'avaluació lingüística.

La condició de membre associat es coneixia com "Afiliació institucional" abans del 2021.

Els avantatges de convertir-se en membre associat inclouen:

 • Ús del logotip de membre associat d'ALTE
 • Aparèixer a la llista del web d'ALTE
 • Oportunitat de col·laborar en projectes
 • Accés a seccions del web d'ALTE
 • Invitació a assistir a les conferències bianuals d'ALTE i a altres esdeveniments organitzats per als socis
 • Tarifes reduïdes per a delegats en esdeveniments i seminaris de formació (cursos) d'ALTE especificats
 • L'oportunitat de rebre comunicacions d'ALTE per correu electrònic i correu
 • L'oportunitat de figurar als esdeveniments adequats d'ALTE
 • L'oportunitat de treballar en Grups d'Interès Especial d'ALTE
 • Oportunitats d'establir vincles internacionals a través de la xarxa d'ALTE, on hi ha incloses les institucions europees
 • L'oportunitat d'actualitzar-se a l'afiliació completa en una data posterior, si es compleixen determinades condicions, com ara obtenir la q-Mark d'ALTE per a una de les proves dels membres. (Vegeu 'Feu-vos membre de ple dret d'ALTE')

Per esdevenir membres associats les entitats han de:


Procediment per fer-se membre associat

1. Ompliu el formulari de sol·licitud de membre associat d'ALTE en línia (vegeu l'enllaç a la part inferior de la pàgina), que us demana informació sobre la vostra institució, la seva història i interessos actuals, el seu treball en relació amb les proves d'idiomes i les àrees que espereu desenvolupar en el futur a través de la vostra participació a ALTE. 

2. La Secretaria d'ALTE i els representants del Patronat d'ALTE revisen trimestralment els formularis de sol·licitud d'adhesió a l'associació. Si us plau, envieu la vostra sol·licitud abans de la "Data de tancament de les sol·licituds" que hi ha a continuació perquè us notifiquin si la vostra sol·licitud ha tingut èxit dins de la "Data de notificació" corresponent. Si la vostra sol·licitud té èxit, hauríeu de signar l'Acord de membre associat abans del "Termini per retornar l'acord", a la tercera columna. També es mostra la data i l'import (complet o meitat - vegeu el punt 4 a continuació) de la primera factura de la quota de subscripció. 

Data límit de presentació de sol·licituds  Data de notificació

Data límit per retornar l'acord

Mes de la primera factura Import de la primera factura
 31 December 2021

11 February 2022

12 March 2022  March 2022

Full amount for 2022

 31 March 2022

12 May 2022

10 June 2022  June 2022

Half amount for 2022

 30 June 2022

11 August 2022

9 September 2022  September 2022

Half amount for 2022

 30 September 2022

11 November 2022

9 December 2022  January 2023

Full amount for 2023

 31 December 2022

10 February 2023

11 March 2023  March 2023

Full amount for 2023


3. Si la Junta accepta la vostra sol·licitud, se us demanarà que completeu i signeu l'acord de membre associat d'ALTE. Això s'ha de fer dins de les 4 setmanes posteriors a la notificació que la institució ha estat acceptada com a membre associat, d'acord amb el termini anterior (tercera columna). La manca d'enviament de l'Acord d'afiliació signat a temps, implicarà que es reiniciï el procediment de sol·licitud d'adhesió. Si abans voleu consultar l'Acord d'afiliació, contacteu amb la Secretaria d'ALTE.

4. Un cop rebut l'Acord de membre associat degudament emplenat i signat pel representant legal de la institució, la Secretaria emetrà una factura durant el "Mes de la primera factura" (quarta columna de més amunt) perquè pagueu la quota anual de subscripció. Per als Membres Associats als quals se'ls factura al juny o posteriorment, es facturarà una "mitja quantitat". Posteriorment, la quota de subscripció completa s'ha de pagar al començament de cada any natural. Les quotes de subscripció actuals per als membres associats (2022) són:

 Categoria A  €500
 Categoria B  €200
 Categoria A (mig import - factura dels membres associats nous del juny o més tard aquest any, sols per al primer any)  €250
 Categoria B (Mig import - - factura dels membres associats nous del juny o més tard aquest any, sols per al primer any)  €100                    


Hi ha dos nivells de pagament per als membres associats. La majoria de les institucions pertanyen a la categoria A. Tanmateix, si sou una petita escola d'idiomes independent (que no forma part d'una cadena) amb una única ubicació, o sou una petita empresa que només fa avaluacions internes per a un nombre limitat d'exàmens sempre en un mateix lloc, o bé un altre tipus d'institució amb una missió similar a petita escala, aleshores podeu optar a la Categoria B. Si creieu que la vostra institució té dret a una tarifa de Categoria B, indiqueu-ho al lloc corresponent del formulari de sol·licitud de membre associat, i el Consell d'Administració estudiarà amb els sol·licitants si la demanda és pertinent. La decisió del Consell sobre si entreu o no en la categoria B serà definitiva.

5. La quota anual s'ha de pagar puntualment segons els termes de la factura. Els retards en el pagament poden afectar la vostra subscripció a ALTE i/o les vostres possibilitats de tornar a acceptar-vos en el futur. 

Nota: normalment no es permet la transferència de membres, però consulteu les Normes sobre la transferència de membres.


Empleneu la sol·licitud de membre associat d'ALTE

Tingueu en compte que en omplir el formulari de sol·licitud d'afiliació a ALTE, accepteu que ALTE vegi, utilitzi i processi totes les dades que introduïu, que poden incloure dades personals, i que ALTE emmagatzemi aquestes dades per processar la sol·licitud i, si la vostra sol·licitud és acceptada, que mantingui els fitxers durant el temps que sigueu membres de l'associació.

 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2022 | French Translation © France Éducation International 2022 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2022 | Dutch Translation © CNaVT 2022 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2022 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2022 | Swedish Translation © Stockholm University 2022 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2022 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2022

Powered by Wild Apricot Membership Software