Menú
Iniciar la sessió


Contacta amb nosaltres

El secretariat d'ALTE s'ocupa de totes les preguntes relacionades amb el funcionament de l'associació. Si vols contactar amb nosaltres ens pots enviar un correu a secretariat@alte.org o prement el botó de sota:

Contacte

ALTE Secretariat

The Triangle Building

Shaftesbury Road

Cambridge

CB2 8EA

United Kingdom

+44 (0) 1223 552828 (for general enquiries to Secretariat)

+44 (0) 1223 558847 (for ALTE Services Unit)

 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2023 | French Translation © France Éducation International 2023 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2023 | Dutch Translation © CNaVT 2023 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2023 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2023 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2023 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software