Contacta amb nosaltres

El secretariat d'ALTE s'ocupa de totes les preguntes relacionades amb el funcionament de l'associació. Si vols contactar amb nosaltres ens pots enviar un correu a secretariat@alte.org o prement el botó de sota:

Contacte

ALTE Secretariat

The Triangle Building

Shaftesbury Road

Cambridge

CB2 8EA

United Kingdom

+44 (0) 1223 552828


 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2022 | French Translation © France Éducation International 2022 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2022 | Dutch Translation © CNaVT 2022 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2022 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2022 | Swedish Translation © Stockholm University 2022 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2022 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2022

Powered by Wild Apricot Membership Software