La nostra HISTÒRIA


La història d'ALTE

L'Associació d'Avaluadors de Llengua d'Europa: Els primers 30 anys

Publicat el 2020, aquest llibre recull la història d'ALTE durant els seus primers trenta anys, utilitzant les veus de les persones implicades. Descriu el naixement, el creixement i el desenvolupament de l'associació, posant èmfasi en els seus papers a l'hora de connectar professionals, responsables polítics, acadèmics i altres grups d'interès, abans d'establir un rumb per al futur.

Potser també us interessa veure el vídeo introductori del secretari general, Dr. Nick Saville.

 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2022 | French Translation © France Éducation International 2022 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2022 | Dutch Translation © CNaVT 2022 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2022 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2022 | Swedish Translation © Stockholm University 2022 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2022 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2022

Powered by Wild Apricot Membership Software