Menú
Iniciar la sessió


RECURSOS - Guies i materials de referència gratuïts

ALTE ha elaborat moltes guies i materials de referència en diversos idiomes.Es poden descarregar de franc. Podeu emprar aquests recursos lliurement amb finalitats educatives, de recerca o amb altres finalitats sense ànim de lucre, sempre que en citeu la font.

També us pot interessar veure les nostres Actes de conferències internacionals, els material de conferències bianuals, vídeos,, informació sobre el nostre sistema d'auditoria (q-mark) i els estàndards mínims o el nostre Llibre d'història.


Principis de bona pràctica

Els principis de bona pràctica d'ALTE (2020) és la tercera edició d'un document que es va confeccionar per primer cop el 1994. Aquest document pretén ser un conjunt coherent de directrius que tots els membres i afiliats d'ALTE segueixen a l'hora de crear i administrar les seves proves. Fa consideracions ètiques i estableix el concepte d'utilitat en els exàmens i en les qualitats dels exàmens, fixant-los com a principis que han sorgit del Sistema de Gestió de Qualitat d'ALTE. Els principis de bona pràctica d'ALTE també es pot trobar en basc.


Manual per a l'elaboració i l'administració de proves de llengua

El Manual per a l'elaboració i administració de proves de llengua (2011) fou redactat per ALTE a instància de la unitat de Política Lingüística del Consell d'Europa. Aquest manual és per ser usat amb el MECR i està disponible en bascneerlandès, francès i alemany.
Directrius per al desenvolupament de les proves de llengua amb fins específics

El document "Directrius per al desenvolupament de les proves de llengua amb fins específics" (2018) va ser redactat per ALTE com a suplement del Manual per al desenvolupament i administració de proves de llengua, 2011. L'elaboració d'aquestes Directrius fou coordinada pel SIG LSP

Aquestes directrius s'apliquen al procés de desenvolupament i administració d'una prova amb fins acadèmics específics (LSAP) en aquest document: Aplicació de les directrius sobre proves de llengua amb fins específics. El material pretén mostrar com es van seguir els passos de la guia en el desenvolupament i l'administració d'aquesta prova, amb comentaris directament relacionats amb aquest procés, els problemes que s'hi van trobar i les solucions que s'hi van apuntar.


L'adaptació de l'ensenyament lingüístic al MECR: Un manual

Aquest recurs ha estat elaborat per als que ensenyen, avaluen i creen material en el camp de l'ensenyament lingüístic per tal de proporcionar-los i suggerir-los formes d'implementar una manera de fer adequada al MECR. També serveix a les parts interessades en qüestions de política educativa i en la presa de decisions. El Manual (2022) fou una publicació conjunta d'ALTE, EALTA, UKALTA i el British Council. 

Podeu descarregar Els formularis editables d'adaptació al MECR que complementen el manual. 


Recursos avaluatius del LAMI-LASLLIAM

Els Recursos avaluatius del LAMI-LASLLIAM(2022) és una col·lecció de quatre eines d'avaluació per utilitzar la Guia de referència per a l'alfabetització i l'aprenentatge de segones llengües per a la integració lingüística dels migrants adults (LASLLIAM) Guia de referència (un document separat publicat pel Consell d'Europa el 2022) amb finalitats d'avaluació dins d'entorns d'aprenentatge.Aquests recursos formen part del treball més ampli relacionat amb el pilotatge de les escales LASLLIAM utilitzades per professors i voluntaris implicats en cursos d'alfabetització i segones llengües en un context migratori. 

Les eines són produïdes pel LAMI SIG d'ALTE en col·laboració amb el Consell d'Europa.


Uneven Language Profiles & Differentiated Language Requirements

The aim of the report Uneven Language Profiles and Differentiated Language Requirements: Recommendations for test developers, policy makers and employers (2023) is to raise awareness about the advantages of an uneven profile approach in language testing, i.e., measuring learners’ language skills separately in different parts of the test.  The report presents the results of a survey investigating whether ALTE members do indeed measure and report language skills separately in the tests they develop, as well as the degree to which test users in different Council of Europe member states set differentiated language requirements for different contexts. Finally, the report presents examples of good practice from five countries in which there are language tests measuring uneven language profiles as well as examples of test users setting differentiated language requirements. The target readers for this report are professionals working in language teaching and assessment, primarily in the migration context.


Proves de llengua per a l'accés, la integració i la naturalització: una proposta per als responsables polítics

Aquest opuscle (2016) ha estat elaborat pel SIG LAMI a instància de la Unitat de Política Lingüística del Consell d'Europa. Actualment també està disponible enitalià i finès.Integració lingüística dels migrants adults: Requeriments i oportunitats d'aprenentatge

Aquest informe es va elaborar a partir de l'Enquesta sobre polítiques de llengua i coneixements culturals (KoS) per als migrants.

El teniu disponible al web del Consell d'Europa.


Glossari multilingüe de termes d'avaluació lingüística

El Glossari multilingüe d'ALTE (1998) ha fet una paper particularment significatiu a l'hora de promoure el desenvolupament de les proves de llengües menys ensenyades tot establint-hi termes que poden ser nous al costat dels que ja es troben ben establerts en llengües més usades. El glossari conté entrades en 10 llengües: català, danès, neerlandès, anglès, francès, alemany, irlandès, italià, portuguès i espanyol. Aquest volum pot ser útil a tothom qui treballi en el context de les llengües europees en tasques d'avaluació i examinació.

Codi de bones pràctiques

El Codi de bones pràctiques d'ALTE (1994) estableix directrius útils per a l'avaluació lingüística. Està disponible en un seguit de llengües.

Български

Català

Cymraeg


Conformar les proves de llengua al MECR: un manual

ALTE ha contribuït al manual del Consell d'Europa per a 'Conformar les proves de llengua al Marc europeu comú de referència per a les llengües: Aprendre, Ensenyar, Avaluar (MECR) i ha elaborat unes Graelles d'anàlisi de continguts (2014) per a l'habilitat de parlar i l'habilitat d'escriure (anàlisi i presentació). Tots estàn disponibles al web del Consell d'Europa.

Llistes de control d'anàlisi de continguts

Llistes de control per al desenvolupament i la descripció de tasques i proves (2001):

Control general

Control de la comprensió lectora

Control de l'expresssió escrita

Control de la comprensió oral

Control de l'expressió oral

Control de la competència estructural

Llistes de control per a tasques concretes

Aquestes llistes d'anàlisi de continguts només s'apliquen a una sola tasca (2001):

Control d'una tasca de lectura

Control d'una tasca d'escriptura

Control d'una tasca de comprensió oral

Control d'una tasca d'expressió oral

Control d'una competència estructural concreta

El projecte "Pot fer" d'ALTE

El projecte "Pot fer" d'ALTE va crear i validar una escala de nivells d'aptitud descrivint què aconsegueixen fer els aprenents amb la llengua (2002).
El projecte va contribuir molt al desenvolupament del MECR i es recull a l'Apèndix D del document del MECR de 2001.
Els enunciats del "Pot fer" estan disponibles en les llengües següents:

Materials d'ALTE per guiar els elaboradors d'ítems

Aquest conjunt de materials (2005) va ser dissenyat per ajudar a formar qualsevol persona que participi en qualsevol part del procés de desenvolupament, redacció, administració i comunicació dels resultats de les proves d'una llengua apresa com a llengua estrangera.


 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2024 | French Translation © France Éducation International 2024 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2024 | Dutch Translation © CNaVT 2024 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2024 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2024 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2024 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2024

Powered by Wild Apricot Membership Software