Menú
Iniciar la sessió


fes-te membre de ple dret

Els membres de ple dret d'ALTE prenen part activa i plena en la vida de l'associació i sotmeten almenys un dels seus exàmens a l'auditoria del Sistema de Gestió de Qualitat que pot atorgar la qualificació de q-mark.

In order to be a Full Member, organisations must:

 • be a legal entity which is legally registered (see Note 1)
 • be accountable for the tests which they provide, i.e. are responsible for their own tests
 • have read and agreed to the terms of the ALTE constitution
 • adhere to ALTE's Principles of Good Practice
 • have their membership application reviewed by the ALTE Board of Trustees to ensure that they meet the stated criteria
 • produce tests of the language(s) of the country or region that they are registered in. (See Note 2) They may also produce tests of other languages.
 • have provided tests of the language(s) of the country or region that they are registered in for a period of at least five years, with at least one session per year
 • have been an ALTE Associate Member for at least three years before applying for an audit, and have taken part in ALTE events and activities, including the Orientation to ALTE Audit System training session
 • have the ALTE Q-mark for at least one of their tests (see Note 3)
 • actively engage in the life of the Association, e.g promotion of ALTE events and courses; regular attendance at its SIG meetings, workshops and conferences, with at least one representative attending the Annual General meeting
 • have provided concrete evidence in terms of documentation of professionalism in the language testing field (e.g. research, projects, publications, recognition letters, etc.)


Notes

1Applicants for Full Membership should be able to provide valid evidence of their legal status, if required by the Board of Trustees. In case of legal registrations in different countries, Applicants must communicate to ALTE the country they decide to refer on among the ones where they are legally registered.

2. The language of the country/region where they are sited is usually a language that has some sort of official recognition as such. This may be a spoken or signed language. The Board of Trustees will work with the organisation in question to determine if the language fulfils this criterion. Members that have had a resolved audit for a test in the language of their country/region may also request quality audits for any tests of other languages which they provide.

3Or was a member of ALTE EEIG before the introduction of the Q-Mark in 2008 and is working towards fulfilling the requirements of the quality audit; Members that have had a resolved audit for a test in the language of their country/region may also request quality audits for any tests of other languages which they provide.Els beneficis de fer-se socis de ple dret inclouen:

 • L'ús del logo d'ALTE
 • Certificat de membre en suport paper i digital
 • Presència en el web d'ALTE
 • Participació en la Gestió de Qualitat d'ALTE i en el sistema d'auditories (amb un cost addicional)
 • Un cop superada l'auditoria, ús de la q-mark, que indica un reconeixement de qualitat en l'avaluació lingüística.
 • Possibilitat d'organitzar un congrés donant publicitat a la institució i a les proves que fa
 • Possibilitat de disposar dels serveis de la Unitat de Validació (amb un cost addicional)
 • Possibilitat de col·laborar en projectes
 • Accés a seccions del web d'ALTE com ara el fòrum de debat electrònic
 • Invitació per assistir als congressos bianuals d'ALTE i a altres esdeveniments organitzats pels seus membres
 • Preus reduïts com a delegat en alguns esdeveniments i seminaris de formació d'ALTE (cursos)
 • Possibilitat de rebre, per correu postal o electrònic, les comunicacions d'ALTE
 • Possibilitat de fer exposicions en els esdeveniments d'ALTE que ho permetin
 • Possibilitat de participar en els Grups d'Interès Especial d'ALTE
 • Possibilitats d'establir relacions internacionals a través de la xarxa d'ALTE, incloent-hi les de les institucions europees
 • Possibilitats de formar part de la Comissió Permanent i la Comissió Executiva, després de l'elecció corresponent.
 • Invitació a assistir a la Trobada Anual d'ALTE (en anglès, AGM)
 • Dret de vot, per exemple, en les eleccions de les comissions o de la Trobada Anual (AGM)


Procedure to become ALTE Full Member

Hi ha cinc passos principals per fer-se membre de ple dret:

1) Fer-se membre associat d'ALTE

The standard procedure for an organisation to join ALTE requires becoming an ALTE Associate Member in the first instance. Please visit the page on becoming an ALTE Associate Member for more information about this step, including the application form. 

Les organitzacions haurien de ser membres associats durant un any abans de poder cursar la sol·licitud de membre de ple dret.

2) Assistir regularment als esdeveniments d'ALTE

Before an ALTE Associate Member can submit their application to undergo an ALTE audit and become an ALTE Full Member, they need to get involved in the life of the association, e.g. by attending ALTE events (conferences, SIG meetings, courses).

Assistir als esdeveniments d'ALTE i participar activament en el quefer de l'Associació és una part important de ser membre associat d'ALTE i el Consell d'Administració ho tindrà en compte a l'hora d'examinar la sol·licitud per esdevenir membre de ple dret. De fet, no és possible iniciar el procediment per esdevenir membre de ple dret d'ALTE, segons el punt 3 de sota, fins que almenys un dels representants de l'entitat han assistit a la sessió Introducció al sistema d'auditoria d'ALTE. La manca d'assistència a aquesta sessió retardarà el procés de sol·licitud de l'auditoria, que és un requisit previ per fer-se membre de ple dret.


3) Sol·licitar l'estatus de membre de ple dret d'ALTE

Abans que una organització pugui sol·licitar la condició de membre de ple dret, el Consell d'Administració comprovarà que l'organització compleix amb els requisits esmentats més amunt. Si us plau, comproveu que la vostra entitat reuneix aquests criteris i tot seguit demaneu el formulari de sol·licitud al Secretariat d'ALTE.

Empleneu el formulari de sol·licitud i escriviu una declaració d'intencions formal adreçada a la Secretaria General d'ALTE. La carta hauria d'anar signada pel representant legal de l'entitat (la persona amb autoritat legal per acordar contractes). Més informació sobre què cal incloure en la carta es pot trobar al formulari de sol·licitud d'ALTE. 

The above documents shall be reviewed by the ALTE Board of Trustees, during one of the bi-annual Board meetings. (Please check with the ALTE Secretariat if you wish to know when the Board meeting will take place). The Board of Trustees will decide if the organisation is suitable to join the Association as ALTE Full Member and undergo an ALTE audit.

Si la sol·licitud és aprovada pel Consell d'Administració, l'organització esdevindrà candidata a ser membre de ple dret, però encara no ho és. Pot començar preparant la documentació per a l'auditoria de la q-mark, assistida pel Secretariat d'ALTE. En la sessió següent es dona informació general sobre el sistema d'auditoria d'ALTE i alguns enllaços per ajudar l'organització a familiaritzar-se amb aquest sistema.


4) Sol·licitar i sotmetre's a una auditoria d'ALTE (d'almenys un dels exàmens de l'organització)

Una part essencial de la sol·licitud per esdevenir membre de ple dret d'ALTE és la de sotmetre's a una auditoria per almenys un dels seus exàmens.Vegeu la informació sobre la q-mark. Trobareu informació detallada sobre el procés d'auditoria d'ALTE i els diferents estadis que té a Procediment d'Auditoria d'ALTE. 

Les llistes de control de qualitat (disponibles a Recursos) també poden ser útils, ja que cobreixen aspectes dels exàmens auditats: elaboració de proves; administració de proves; correcció, qualificació i resultats; anàlisi de la prova i revisió posterior a la seva administració. Les llistes de control es poden utilitzar com a eina d'autoavaluació i es recomana que les completin totes les organitzacions que vulguin sol·licitar auditories d'ALTE (la informació sobre aquesta part del procés també es pot trobar a la secció 5 del document PFA esmentat anteriorment).


5) Fer-se membre de ple dret d'ALTE

Un cop ha passat l'auditoria d'ALTE amb un resultat positiu, l'organització haurà de  portar a terme tots els tràmits legals i signar un Acord d'Associació per tal d'esdevenir oficialment membre de ple dret d'ALTE. El secretariat d'ALTE proporcionarà informació prèvia i detallada sobre tots els requisits legals i els documents necessaris.  

Després de signar l'acord de subscripció, el nou membre d'ALTE rep una q-mark exclusiva i un logo. Aquest és l'indicador de qualitat que les organitzacions membres poden utilitzar per demostrar que els seus exàmens han superat una auditoria ALTE. Per obtenir detalls complets sobre com es pot utilitzar la q-mark, consulteu la Guia de la q-mark.

Aleshores es convidarà l'entitat a preparar una breu presentació sobre la pròpia organització en el següent congrés d'ALTE. Això ajudarà altres membres d'ALTE a entendre millor com funciona la nova organització i el tipus d'exàmens de llengua amb què treballen. L'organització també haurà de proporcionar una breu descripció de la institució per incloure-la al web d'ALTE.

La subscripció anual per als membres de ple dret d'ALTE és de €2,250. La subscripció anual d'ALTE es paga cada gener en rebre la factura del Secretariat.

Si teniu cap pregunta sobre aquest procediment o cap dels passos esmentats, podeu contactar amb el Secretariat d'ALTE (secretariat@alte.org).

Nota: en general, no es permet la transferència de l'estatus de membre, però consulteu al respecte les Regles sobre la transferència de la subscripció.

 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2023 | French Translation © France Éducation International 2023 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2023 | Dutch Translation © CNaVT 2023 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2023 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2023 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2023 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software