Menú
Iniciar la sessió


SIG de Tecnologia en Avaluació de la Llengua

Presidència

Vincent Folny i Dominique Casanova

Obert a: 

Qualsevol persona interessada en l'ús de la tecnologia en avaluació. Com que aquest SIG utilitza eines pròpies de seminaris web, té molt de públic (tots els nostres col·legues d'Europa i d'arreu del món).


Propera reunió: 

Thursday 9th November 2023, Rome, Italy

Inscriviu-vos en aquesta activitat a la pàgina d'esdeveniments.

Feines en curs:

El SIG de Tecnologia va fer un estudi sobre l'ús de la tecnologia i les necessitats d'informació i formació entre els membres d'ALTE i els professionals de l'àmbit de l'avaluació lingüística. Els resultats de l'enquesta de necessitats ens ajudaran a fer propostes d'agenda per a seminaris web.

El nostre objectiu:

El SIG de Tecnologia se centra en l'ús de la tecnologia en el desenvolupament, anàlisi i millora de la qualitat dels exàmens (fiabilitat, validesa, viabilitat i seguretat).El nostre enfocament és concret, amb l'objectiu de millorar la formació digital aplicada a les proves d'idiomes i el domini d'aquestes noves habilitats. Ajudarà els examinadors d'idiomes a prendre decisions informades. Aquest SIG treballa sobre les conseqüències de l'ús de les noves tecnologies, les seves oportunitats i els seus límits.

Les nostres notícies:

Lliurament dels resultats de l'enquesta de necessitats (Enquesta amb professionals d'arreu d'Europa).

 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2023 | French Translation © France Éducation International 2023 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2023 | Dutch Translation © CNaVT 2023 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2023 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2023 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2023 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2023

Powered by Wild Apricot Membership Software