Menú
Iniciar la sessió


RECURSOS

ALTE has produced many materials, in a range of languages. They are all free to download. You may use these resources freely for educational, research or other non-profit making purposes, as long as you cite the source. 

Guies i materials de referència

ALTE ha elaborat moltes guies i materials de referència en tot un ventall de llengües. Aneu a aquesta pàgina pe veure documents com ara:

  • Principis de bones pràctiques d'ALTE
  • Manual pera la l'elaboració i administració de proves de llengua
  • Proves d'idiomes d'accés al país, integració i ciutadania: un esquema per als polítics
  • Estàndards mínims d'ALTE
  • Llistes de comprovació d'ALTE
  • ALTE Code of Practice
  • Materials ALTE per a l'orientació dels redactors d'ítems de prova


Actes del Congrés Internacional

ALTE organises international conferences every three years. Go to this page to find the proceedings of our international conferences, including papers from our cancelled 2020 conference.


Materials del Congrés Bianual

ALTE celebra reunions bianuals i conferències, amb una jornada de conferències sobre un tema concret d'avaluació lingüística oberta al públic. A partir del 2018 fem pública una conferència bibliografia i les diapositives de presentació dels ponents plens i dels tallers, sempre que sigui possible.

Vídeos

ALTE ha fet unes presentacions en vídeo sobre diferents temes que seran una referència i un recurs útil per als qui participen en l'avaluació de la llengua.

Altres recursos

Aquesta pàgina conté enllaços a recursos creats pels membres d'ALTE o són sobre ALTE i els seus membres.


Llibre d'història

Aquesta pàgina conté enllaços a recursos creats pels membres d'ALTE o són sobre ALTE i els seus membres.


 ALTE - the Association of Language Testers in Europe is a Charitable Incorporated Organisation (CIO), registered in England, charity number 1184799.

Spanish Translation © Instituto Cervantes and University of Salamanca 2024 | French Translation © France Éducation International 2024 | Italian Translation © University for Foreigners, Perugia 2024 | Dutch Translation © CNaVT 2024 | Romanian Translation © Babeş-Bolyai University 2024 |  | Portuguese Translation © CAPLE-University of Lisbon 2023 | Swedish Translation © Stockholm University 2024 | Catalan Translation © Generalitat de Cataluyna 2024 | German Translation © Goethe Institut and ÖSD 2024

Powered by Wild Apricot Membership Software